Trắng | Đen | Nâu Jatoba | Xám

Đen|Nâu|Trắng|Vàng