Trắng Alpine

Đen Sapphire

Vàng Cedar

Vàng Cashmere

Xanh Đá (Blue Stone)


Bạc Glacier

Xanh Hoàng Gia

Nâu Gỗ Jatoba

Xanh Địa Trung Hải

Trắng Ánh kim